Książki

 • Skowroński, D. (2009). Analiza porównawcza wychowawczych i środowiskowych uwarunkowań życia seksualnego. Raport z badań na temat seksualnych stylów życia w Polsce i w Australii. Warszawa: BEL Studio.
 • Skowroński, D., & Caetano M. (Eds.) (2008). Theoretical and Practical Issues in Sexual Counselling. South Melbourne, Victoria: Cengage Learning
 • Skowroński, D. (Ed.) (2007). Counselling in Sexual Health. South Melbourne, Victoria: Thomson Learning.
 • Skowroński, D. (2003). Preferencje Seksualne Polaków. Poznań: Interfund.

Rozdziały w książkach

 • Skowroński, D., Kargulowa, A. Społeczna praktyka poradnictwa. W: M. Beisert (red.) Edukacja seksualna i poradnictwo. Warszawa: PWN. (submitted)
 • Skowroński, D., Poradnictwo internetowe. W M. Beisert (red.) Edukacja seksualna i poradnictwo. Warszawa: PWN. (submitted)
 • Skowroński, D. (2008). Criteria Based Content Analysis in Child Sexual Abuse Cases. In D. Skowronski & M. Caetano (Eds.) (2008). Theoretical and Practical Issues in Sexual Counselling. (pp. 146 – 163). South Melbourne, Victoria: Cengage Learning.
 • Skowroński, D. (2007). Introduction to Sexual Counselling. In D. Skowroński (Ed.) (2007). Counseling in Sexual Health. (pp. 1- 19). South Melbourne, Victoria: Thomson Learning.
 • Skowroński, D., & Waszyńska, K. (2001). Wykorzystywanie Seksualne Dzieci. Diagnoza i Terapia (Sexual Abuse of Children: Diagnosis and Therapy). In L. Gapik, A. Woźniak (Eds.) Terapia w Seksuologii. Zagadnienia Wybrane (pp. 112 – 130). Poznań: Interfund.
 • Skowroński, D. (2001). Treściowe Kryteria Trafności Zeznania Dziecka Jako Świadka (Criteria-Based Content Analysis for Evaluating the Credibility of Testimonies of a Child Witness). In J. Stanik, Z. Majchrzyk (eds.) Psychologiczne i Psychiatryczne Opiniodawstwo Sądowe w Ramach Nowych Uregulowań Prawnych (pp. 104 – 115). Katowice: Wydawnictwo Anima.

Artykuły naukowe

 • Skowronski, D., & Waszynska, K. (2015). Sexuality Counselling Online. Seksuologia Polska (submitted and approved for publication).
 • Skowronski, D., Tay, D. J. F., Wan, M. H. W., Ying, C. T. S., Fernandez, T. M., Waszynska, K. (2014). The Comparison of Marital and Family Factors between Singaporean Monocultural and Intercultural Couples. Studia Edukacyjne (submitted and approved for publication in vol. 31 in 2014).
 • Skowronski, D., Tay, D. J. F., Wan, M. H. W., Ying, C. T. S., Fernandez, T. M., Waszynska, K. (2014). The Introductory Analysis of the Factors affecting Intercultural Couples in the Context of Singapore. Studia Edukacyjne, 30, 263-286.
 • Skowronski, D., Othman, A. B., Wong, J. Y. J., Tan, W. S. D., Lum, W. H. G., Waszynska, K. (2014). The Outline of Selected Marital Satisfaction Factors in the Intercultural Couples based on the Westerner and non-Westerner relationships. Polish Psychological Bulletin, 45(3), 346-356.
 • Skowroński, D., & Beisert, M. (2010). The Sexual Attitudes and Lifestyles in Australia and Poland. The Relation between Real and Preferred Sexual Behaviour. ACAH & ACSS Conference Proceedings CD. IAFOR
 • Weerakoon, P., Sithartan, G., Skowroński, D. (2008). Online Sexuality Education and Health Professional Students’ Comfort in Dealing with Sexual Issues. Sexual and Relationship Therapy, Vol. 23, No. 3, 247-257.
 • Skowroński, D., & Nowicka, M. (2008). Who Goes Online for Sex in Poland? Sexuality Online and Cyber Sex. Polish Sexology (6) 1, 136 – 149.
 • Skowroński, D., Dubois, L.G., & Weerakoon, P. (2006). The Trail Study. The Social and Sexual Lifestyle and Risk Taking Behaviour of Itinerant Harvest Workers. Fifth Research Conference 2006 – From Cell to Society 5, 10-14.
 • Skowroński, D, & Waszynska K. (2004). Obszary Zainteresowań Seksualnych Uczniów Szkół Podstawowych i Średnich. Sprawozdanie z Badań. (Sexual Interests of Primary and Secondary School Pupils). Studia Eduakacyjne, 6/2004, 234 – 265.
 • Skowroński, D. (2004). Wpływ Preferencji Seksualnych a Ryzyko Popełnienia Przestępstwa o Charakterze Seksualnym (Sexual Preferences as a Factor Increasing the Risk of Committing a Sexual Crime). Psychologia i etyka w Praktyce Słóżb Kryminalnych- Wyzwania XXI wieku, 82 – 105.
 • Skowroński, D. (2003). Uwarunkowania Agresji – Przyczyny i Przejawy (The Conditions of Aggression in Schools – Reasons and Manifestation). Agresja i Przemoc w Szkole. II Gorzowskie Forum na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Wśród Dzieci i Młodzieży, 11 – 16.
 • Skowroński, D, & Waszyńska, K. (2003). Treściowe Kryteria Trafności Zeznania – Metoda M. Stellera i G. Koehnkena (Criteria-Based Content Analysis in Statement – the M. Steller’s and G. Koehnken’s method). Dziecko Krzywdzone. 2, 115 – 122.
 • Skowroński, D. (2002). Procedura diagnostyczna w sprawach wykorzystania seksualnego dzieci (The Diagnostic Procedure in Cases of Child Sexual Abuse). Postępy Psychiatrii i Neurologii. 11, 7 – 16.
 • Skowroński, D, & Waszyńska, K. (2002). Wybrane Rodzinne Uwarunkowania Relacji Młodych Dorosłych z Płcią Przeciwną (Selected Family Determinants in the Relations of Young Adults with the Opposite Sex). Postępy Psychoterapii. Problemy małżeństwa i rodziny, Vol. 4, 155 – 162.
 • Skowroński, D. 2000. Percepcja Społeczna Metody Leczenia Impotencji – Viagrą. (Viagra: the social perception of the erectile dysfunction treatment method). Postępy Psychoterapii, Vol. 1, 161 – 169.
 • Skowroński, D. (2000). Jak Oceniać Wiarygodność Zeznań Dziecka – Ofiary Przemocy Seksualnej (How to Assess the Credibility of Testimonies of a Child Victim of Sexual Abuse). Niebieska Linia. 5/10/, 15-18.

Materiały i wystąpienia konferencyjne (podium i plakaty)

 • Skowronski, D., Kobayashi, M., Waszynska, K., Kowalczyk, R. (2015). Celibacy syndrome in Japan – culture specific phenomenon and clinical recommendations. The 17th Congress of the European Society for Sexual Medicine. 5-7 February, Copenhagen, 2015, Denmark
 • Skowronski, D., Andrews J. P., Kobayashi, M., Momoki, M. Sugihara, Y., Shen Y. (2014). Sexual satisfaction and dissatisfaction in Japanese-Western marriages and committed relationships in the cross-cultural context – The Clinical Implications for the Sexuality Counselling and Sex Therapy in Japan. The 13th Asia-Oceania Federation of Sexology Conference. 22-25 October, Brisbane, 2014, Australia
 • Skowronski, D. & Waszynska, K. (2014). Celibacy Syndrome and Sexless Marriages in Japan – Culture Specific Phenomena or Clinical Issues? The Practical Implications for the Sexuality Counselling and Sex Therapy in Japan. The 13th Asia-Oceania Federation of Sexology Conference. 22-25 October, Brisbane, 2014, Australia
 • Skowronski, D. & Waszynska, K. (2014). Sexual Counselling Online. The International Conference of Polish Sexological Society and Adam Mickiewicz University. 21-23 October, Poznań, 2014, Poland
 • Skowronski, D., & Nakamura S. (2014). The Integrated Sex Therapy Procedures. 31st Annual Meeting. The Japan Association of Family Therapy. 19-21 July, Kobe, 2014, Japan
 • Skowronski, D., Waszynska, K (2014). Couple Counselling and Sex Therapy in an Online Setting.  Presented at IMHPJ 18th Annual Conference.  March 8-9, Saitama, 2014, Japan
 • Okuda, C., Skowronski, D., Kawanishi, Y., McRae, J. (2014). Panel Discussion: Patterns of Intimacy in Japanese-Western Couples. Presented at IMHPJ 18th Annual Conference.  March 8-9, Saitama, 2014, Japan
 • Skowronski, D. (2013). Sex Therapy – An Integrative Approach. Presented at 30th Annual Meeting: Future of Family Therapy. The Japan Association of Family Therapy.  21-23 June, Tokyo, 2013, Japan
 • Skowronski, D. (2013). Cross-Cultural Marriages.  Presented at The Symposium on Cross-Cultural Marriages. 30th Annual Meeting: Future of Family Therapy. The Japan Association of Family Therapy.  21-23 June, Tokyo, 2013, Japan
 • Skowronski, D. (2013). Intercultural Sexual Relationships and Marriages – do they work? A study of risk factors and protective factors in regard to marital satisfaction.  Presented at  IMHPJ 17th Annual Conference.  March 2-3, Tokyo, 2013, Japan.
 • Skowroński, D., & Beisert, M. (2010). The Sexual Attitudes and Lifestyles in Australia and Poland. The Relation between Real and Preferred Sexual Behaviour. Asian Conference on the Social Sciences. June 18-21, Osaka, 2010, Japan.
 • Skowroński, D. (2010). The Comparison of Sexual Attitudes among Adult Australians and Poles. Presented at 1st International Sexological Conference “On the Threshold of Adult Sexuality”, May 14, Poznań, 2010, Poland.
 • Skowroński, D., & Weerakoon, P. (2007). The Analysis of Sexual Lifestyles of Adult Australians: the Relation Between Real and Preferred Sexual Behaviour. Presented at 1st World Congress for Sexual Health, The 18th Congress of the World Association for Sexual Health “Achieving Health, Pleasure and Respect”, April 15-19, Sydney, 2007, Australia.
 • Skowroński, D., Beisert, M. , Halemba, K, Izdebska, A., Nowicka, M., Strzelecka, J., Sawczuk-Słupinska, S., & Turecka, M. (2007). Can We Rely on Internet Sexual Research Sample? Comparison of an Internet-Based Survey and Paper-Based Survey in Adults Poles. Presented at 1st World Congress for Sexual Health, The 18th Congress of the World Association for Sexual Health “Achieving Health, Pleasure and Respect”, April 15-19, Sydney, 2007, Australia.
 • Skowroński, D., & Nowicka, M. (2007). Who Goes Online for Sex in Poland? Presented at 1st World Congress for Sexual Health, The 18th Congress of the World Association for Sexual Health “Achieving Health, Pleasure and Respect”, April 15-19, Sydney, 2007, Australia.
 • Hanley, N., Juraskova, I., Weerakoon, P., & Skowroński, D. (2007). The Development of a Model of Sexual Self-Perception and Activity in Men Following Treatment for Prostate Cancer. Presented at 1st World Congress for Sexual Health, The 18th Congress of the World Association for Sexual Health “Achieving Health, Pleasure and Respect”, April 15-19, Sydney, 2007, Australia.
 • Skowroński, D., Dubois, L. G., & Weerakoon, P. (2006). The Trail Study. The Social and Sexual Lifestyle and Risk Taking Behaviour of Itinerant Harvest Workers. Presented at the Fifth Research Conference “From Cell to Society 5”, 9-10 November, 2006, Leura, Australia.
 • Weerakoon, P., Knight, P., & Skowroński, D. (2006). Worldwide Collaboration in Research and Education. Presented at the 8th Congress of the European Federation of Sexology, June 4-8, 2006. Prague, Czech Republic.
 • Hudson, J., Weerakoon, P., & Skowroński, D. (2006). Bukkake: a Missing Parafilia or Pornography. Presented at the 8th Congress of the European Federation of Sexology, June 4-8, 2006. Prague, Czech Republic.
 • Skowroński, D. (2004). Sexual Functioning of Young Adult Poles. Presented at ASSERT National Sexology Conference – Sexual Diversity in the 21st Century, December 2004, Sydney, Australia.
 • Skowroński, D. (2003). Analiza Związku Między Preferencjami Seksualnymi a Kryteriami Partnerskiej Normy Seksualnej. (The Interrelation Between Sexual Preference and Sexual Partnership Norm of Young Adults). Presented at XI Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna Seksuologia kliniczna XXI wieku, October 2003, Kazimierz nad Wisłą, Poland.
 • Skowroński, D. (2003). Wpływ Preferencji Seksualnych na Ryzyko Popełnienia Przestępstwa o Charakterze Seksualnym. (Sexual Preference as a Factor Increasing the Risk of Committing a Sexual Crime). Presented at Ogólnopolska Konferencja Psychologów Policji, September 2003, Zakopane, Poland.
 • Skowroński, D. (2003). Preferencje Seksualne a Ryzyko Popełnienia Czynu o Charakterze Przestępstwa Seksualnego. (The Sexual Determinants Increasing the Risk of a Sexual Crime). Presented at IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich – podłoże, geneza, motywy, December 2002, Katowice, Poland.
 • Skowroński, D. (2002). Uwarunkowania Agresji – Przyczyny i Przejawy. (The Conditions of Aggression – Reasons and Manifestation). Presented at Konferencja Ogólnopolska Forum na temat agresji, September, 2002, Gorzów Wlkp, Poland.
 • Skowroński, D. (2002). Funkcjonowanie Seksualne Dzieci. (Sexual Functioning of Children). Presented at Forum Poznańskie: Dzieci. Teraźniejszość i wizje przyszłości, April 2002, Poznań, Poland.
 • Skowroński, D. (2001). Poziom Religijności a Zachowania Seksualne Młodych Dorosłych. Badania Własne. (The Interrelation Between an Level of Religion Involvement and Sexual Behaviour of Young Adults). Presented at Jubileuszowa X Konferencja Seksuologiczna, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. November 2001, Warszawa, Poland.
 • Skowroński, D, & Waszyńska, K. (2001). Wybrane Rodzinne Uwarunkowania Relacji Młodych Dorosłych z Płcią Przeciwną. (Selected Family Factors Determining the Relations of Young Adults with the Opposite Sex). Presented at Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy małżeństwa i rodziny w teorii i praktyce klinicznej, October 2001, Poznań, Poland.
 • Skowroński, D. (2000). Procedura Diagnostyczna w Sprawach Wykorzystania Seksualnego Dzieci. (The Diagnostic Procedure in the Cases of Child Sexual Abuse). Presented at XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Przemoc w Rodzinie – kto i dlaczego znęca się nad dziećmi, September 2000. Dobieszków k/Łodzi, Poland.
 • Skowroński, D, & Waszyńska, K. (2000). Wykorzystywanie Seksualne Dzieci. Diagnoza i terapia. (Sexual Abuse of Children: Diagnosis and therapy). Presented at Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terapia w seksuologii, October 2000, Poznań, Poland.
 • Skowroński, D. (2000). Treściowe Kryteria Trafności Zeznania Dziecka Jako Świadka. (Content Criteria for Analysis of Children’s Statements. Credibility Assessment of a Child Witness). Presented at VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej, May 2000, Katowice, Poland.
 • Skowroński, D. (1998). Percepcja Społeczna Metody Leczenia Impotencji – Viagrą. (Viagra: the Social Perception of the Erectile Dysfuncion Treatment Method). Presented at Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychoterapia w teorii i praktyce klinicznej, October 1998, Poznań, Poland.
 • Skowroński, D. (1997). Proces Modelowania Zachowań Seksualnych Młodych Dorosłych. (The Modelling Process of Young Adults’ Sexual Behaviour). Presented at Międzynarodowa konferencja seksuologiczna Szkoła a wychowanie seksualne, May 1997, Zielona Góra, Poland.