Rozwój człowieka w cyklu życia – opracowanie psychologiczne

Wprowadzenie w tematykę koncepcji rozwoju człowieka dorosłego. Poniższy tekst jest małym fragmentem mojej pracy doktorskiej na temat: Funkcjonowanie seksualne młodych dorosłych w odniesieniu do normy seksualnej. Z zainteresowanymi czytelnikami chętnie podzielę się posiadanymi informacjami na ten temat. Zapraszam! Pojęcie rozwoju w psychologii ma swoje korzenie w biologicznych odkryciach badań nad przemianami organizmów (Hurlock, 1985; Pietrasiński, 1990; Vasta i inni, 1995).